Tijdvak 8 | Burgers en stoommachines
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
De Nederlanden waren twee eeuwen een republiek geweest, in een tijd dat koninkrijken de norm waren. Maar na de revolutionaire tijd met zijn democratische idealen werd Nederland (tot 1830 inclusief het
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Koning Willem I

Is de eerste koning van Nederland en wordt de koopman-koning genoemd.

Burgers en stoommachines

 

1800-1900 (19e eeuw)

 

Het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat in de 19e eeuw.

 

Machtige mannen in Nederland

  • De eerst regerende vorst is Koning Willem I (1772-1843) 
  • Koning Willem II (1792-1849)
  • Koning Willem III (1917-1890)


Stamboom Koninklijk Huis

 

Machtige mannen in Europa

  •  Napoleon Bonaparte

 

»Industrialisatie

(Industriële revolutie)

(Advertentie voor leraar of ouder)