Tijdvak 8 | Burgers en stoommachines
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Profiel
profile

Onderwijs in samenhang Andre Gilara Kosmisch concreet


Contactformulier
(Advertentie voor leraar of ouder)

Democratie

 

 • Het ontstaan van een parlementair stelsel en de toename van volksinvloed
 • Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden
 • Uitbreiding van het kiesrecht tot algemeen
  kiesrecht (mannen en vrouwen)
 • Ontstaan van politieke partijen


C | Napoleon Bonaparte


 • Van 1806-1810 was de broer van Napoleon Bonaparte koning van het koninkrijk Holland
 • Van 1810-1813 was Nederland een provincie van Frankrijk
 • Invoering van de Burgerlijke Stand
  na de val van Napoleon werd Nederland een onafhankelijk koninkrijk

 


C | Koning Willem I

 • Is de eerste koning van Nederland wordt de koopman-koning genoemd.


C | Grondwet 1848

 • Onder leiding van Thorbecke komt er een grondwet tot stand die de macht van de koning beperkt


De eerste trein in Nederland

 • De industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen
 • Spinnen en weven: een reeks uitvindingen
 • Uitvinding van stoomkracht: energiebron voor uitgevonden machines
 • Gevolgen van industriële productie voor arbeidsomstandigheden

 

 • Snelle verstedelijking en gevolgen daarvan

 

C | De eerste spoorlijn

 • In 1839 reed De Arend over de eerste spoorlijn van ons land van Amsterdam naar Haarlem


C | Verzet tegen kinderarbeid

 • Kinderarbeid was één van de gevolgen van de industrialisatie in ons land - verzet hiertegen leidde in 1874 tot het kinderwetje van Van Houten


C | Vincent van Gogh


C |Aletta Jacobs

 • Was één van de belangrijkste feministes aan het eind van de negentiende eeuw
 • Eerste vrouw op een universiteit en eerste vrouwelijke arts

 

C | Max Havelaar

 • De Max Havelaar van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) is een beroemd boek in de Nederlandse literatuur
 • Het boek speelt zich af in Nederlands-Indië

 

Bron: Tule.slo.nl

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Burgers en stoommachines

 

1800-1900 (19e eeuw)

 

»Industrialisatie

(Industriële revolutie)

 

Opkomst van de democratie

PO

1. Door de opkomst van vele uitvindingen (stoommachine) Industriële Revolutie

 

2. Ontstaan van kiesrecht en politieke partijen

 

3. Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden

 

4. Veel mensen wonen in steden

 

Kenmerken leerkracht

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)