Tijdvak 8 | Burgers en stoommachines
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Pruiken en revoluties

 1700-1800 (18e eeuw)

 

  • De mens was meer gericht op feiten (bewijs)
  • De mensen waren kritisch naar het geloof.

 

Ontwikkeling van de wetenschap

 

De mensen wilden weten hoe de wereld in elkaar zat en hoe de natuur werkt.

 

Bijvoorbeeld: hoe werkt het menselijk lichaam? Waar komen sterren vandaan.

Ze kwamen erachter dat veel te verklaren is via de natuur (bijv. zwaartekracht). 

 

 

Hoe kwamen ze daar achter?

 

  • Door kritisch te denken (onderzoeken en bewijzen) kwamen nieuwe ontdekkingen. 

 

 Op welke manier deden ze dat?

1. Door goed te kijken (observeren)

2. Door proeven te doen.

3. Logisch nadenken (je verstand gebruiken)

 

 


Burgers en stoommachines

 

1800-1900 (19e eeuw)

 

»Industrialisatie

(Industriële revolutie)

 

Opkomst van de democratie

Verlichting 

 

De wetenschappers bedachten dat je door denken alles kon verklaren. Dit zou ten goede komen van de samenleving van de mens. 

Dit noemen we in de gesschiedenis verlichting.

 

Dus door kijken, proeven te doen en logisch nadenken zouden we samenleving beter kunnen maken. 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Voor de godsdienst

  • Het geven van godsdienstvrijheid 

 

Voltaire

  • was voor godsdienstvrijheid
  • God heeft de wereld gemaakt maar heeft er geen invloed meer op. De natuurwetten nemen het over. 
  • was tegen de leer van de katholieken en protestanten.

 

2. Voor de politiek (besturen van het land)

 

Verschilende meningen

1. Een vorst is nodig om te regeren (niet het volk) ( Voltaire)

 

2. Alle macht ligt bij het volk (Rousseau) waarbij wel afspraken gemaakt werden met het volk. 

 

3. Macht lag bij het volk: overheid moet de rechten van de burgers beschermen. (John Locke)

 

4. Scheiding van de machten voorkomt machtsmisbruik (Trias Politica: Montesquieu)

 Dus niet alleen de macht bij een vorst.

 

 

 

 

Omgaan met elkaar (sociaal)

 

1. Mensen zijn gelijkwaardig (Rousseau)

 

Handel

 

1. Vrijheid in handel (overheid bemoeite zich er niet mee) (Smith).

(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Door de mensen zelf.

2. Door te discussieren (in salons, cafes)

3. Door brieven te schrijven

4. Door boeken te schrijven > encyclopedie

 

Vooral bij de rijke mensen (elite).